Hết việc hay hết giờ?

Nếu hỏi sư phụ của Tôn Ngộ Không là ai thì ai cũng sẽ nhắc đến Tam Tạng mà quên mất rằng vị sư phụ đầu tiên của Tôn Ngộ Không là Bồ Đề tổ sư. 

Một buổi chiều nọ, Bồ Đề sư tổ sai các đồ đệ ra vườn nhổ cỏ mà không được dùng phép thuật.

Các trò nghe lời thầy đi làm từ 1h30 đến 5h30 thì sách được ⅔ khoảng vườn. Phần việc còn lại nếu muốn làm xong trong hôm nay thì có lẽ phải đến tối. Thế thì trễ quá. Tôn Ngộ Không nhanh nhảu chạy vào hỏi sư phụ:

  • Thưa thầy, chúng con nên làm cho hết việc hay chỉ làm đến hết giờ thôi ạ?

Bồ Đề sư tổ:

  • Các người đừng chỉ làm việc hết giờ, cũng không nhất thiết phải hết việc, cứ làm hết lòng là được.

Còn bạn? Bạn là người làm hết việc, hết giờ hay hết lòng?