BẮT ĐẦU VỚI PREVENT DIRECT ACCESS GOLD

Xin chúc mừng! Bạn đã đưa ra một sự lựa chọn tuyệt vời và đang tiến hành bảo vệ các tệp tin đa phương tiện trên WordPress của bạn một cách tốt nhất!

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt và kích hoạt thành công giấy phép Prevent Direct Access Gold trên trang web của bạn. Nếu bạn sử dụng lưu trữ IIS và NGNIX như WPEngine và Bitnami, vui lòng đảm bảo rằng bạn làm theo hướng dẫn của chúng tôi để cấu hình plugin cho phù hợp. Nếu không, các tập tin của bạn sẽ không được bảo vệ đúng cách.

Bây giờ có vẻ như bạn đã cài đặt phiên bản Gold của chúng tôi một cách chính xác, đã đến lúc bắt đầu bảo vệ các tệp đa phương tiện của bạn!

Bắt đầu với mục Settings: Đặt lại quyền truy cập tệp tin

Trước hết, hãy cài đặt một số quyền cơ bản cho các tệp của bạn. Trong mục quản trị viên WordPress, nhấp vào Prevent Direct Access Gold để vào mục cài đặt plugin của chúng tôi.

  • Cài đặt lại quyền truy cập tệp: Ai là người có thể truy cập các tệp đã được bảo vệ của bạn (thông qua URL tệp được bảo vệ),ví dụ như tác giả, quản trị viên hoặc người dùng có tài khoản đăng nhập
  • Cài đặt trang không thể truy cập: Là nơi chuyển hướng những người trái phép khi họ cố truy cập các tệp riêng tư của bạn. Mặc định: trang 404
  • Tự động bảo vệ các tệp mới được tải lên: Tự động bảo vệ các tệp được tải lên trong tương lai
  • Cho phép các tùy chọn bảo mật khác

Tùy vào từng trường hợp cá nhân, bạn có thể muốn kích hoạt tính năng “prevent hotlinking”, “disable directory listing” và “hide WordPress version”.

Tìm hiểu về tất cả các lựa chọn Cài đặt của Prevent Direct Access Gold.

Bảo vệ các tệp tin của bạn trực tiếp trong Thư viện WordPress

  • Đến mục thư viện đa phương tiện
  • Xác định vị trí các tệp bạn muốn bảo vệ, tốt nhất là trong chế độ xem Danh sách
  • Bảo vệ chúng chỉ với một cú nhấp click

Xin lưu ý rằng kể từ phiên bản PDA Gold 3.0, khi tệp phương tiện được bảo vệ, URL tệp của nó thực sự được thay đổi thành một cái gì đó như thế này:

https://pda.com/wp-content/uploads/_pda/2018/12/sample-document.pdf

Vì vậy, nếu bạn đã đính tệp tin vào trang nội dung, bạn phải cập nhật liên kết URL theo cách thủ công hoặc sử dụng chức năng “Tìm kiếm và Thay thế” của chúng tôi. Nếu không, các tệp tin của bạn sẽ bị mắc lỗi “404 not found”.